Art-Mono-Faktura

BRIAN MACHADO

prometheus

prometheus

Prometheus

30×40 cm / monotype, drawing, on carton, 2017