Art-Mono-Faktura

BRIAN MACHADO

Don Quijote

Don Quijote

Don Quijote

ink, water, drawing, paper, inker / 2020

 

erotic

erotic

erotic / lovers

ink, water, paper, drawing, inker / 2020

baron m.

baron m.

Baron Münchhausen

ink, water, drawing, paper / 2020