Art-Mono-Faktura

BRIAN MACHADO

pastel guys 5

pastel guys 5

asleep / pastel guys 5

olipastel, recycled paper / 2021 / 40×40 cm

pastel guys 4

pastel guys 4

asleep / pastel guys 4

olipastel, recycled paper / 2021 / 40×40 cm