Art-Mono-Faktura

BRIAN MACHADO

wpis warmia

100/70 cm, on canvas, 2019