Art-Mono-Faktura

BRIAN MACHADO

pastel guys 6

pastel guys 6

asleep / pastel guys 6

olipastel, recycled paper / 2021 / 40×40 cm