Art-Mono-Faktura

BRIAN MACHADO

pastel guys 3

pastel guys 3

asleep / pastel guys 3

olipastel, recycled paper / 2021 / 40×40 cm