Art-Mono-Faktura

BRIAN MACHADO

pastel guys 1

pastel guys 1

asleep / pastel guys 1

olipastel, recycled paper / 2021 / 40×40 cm