Art-Mono-Faktura

BRIAN MACHADO

pastel guys 3

pastel guys 3

asleep / pastel guys 3

olipastel, recycled paper / 2021 / 40×40 cm

pastel guys 2

pastel guys 2

asleep / pastel guys 2

olipastel, recycled paper / 2021 / 40×40 cm

pastel guys 1

pastel guys 1

asleep / pastel guys 1

olipastel, recycled paper / 2021 / 40×40 cm